Semināri advokātiem un mediatoriem

Lai vecinātu sdarbību, projekta ietvaros tika organizēti semināri jauktām advokātu un mediatoru grupām. Šādas mācības norisinājās 4 partnervalstīs – Latvijā, Lietuvā, Itālijā un Austrijā.
Latvijā mācības organizēja Biznesa augstskola Turība. Semināros tika analizēti pārrobežu ģimenes tiesību, tai skaitā bērna tiesību un bērna nolaupīšanas jautājumu juridiskie aspekti, mediācijas iespējas un advokātu un mediatoru sadarbības risinājumi.

Kopumā tika organizēti trīs veidu semināri.

1. Seminārs “Vispārīgie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās” tika veltīts juridisko un mediācijas jautājumu pamatlīmeņa aspektiem.

2. Seminārs “Padziļinātie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās” tika paredzēts specifisku juridisku un mediāciju jautājumu analīzei.

3. Seminārs “Psiholoģisko aspektu seminārs advokātiem un mediatoriem darbā ar pārrobežu ģimenes lietām” tika veltīts psiholoģijas prasmēm, kas ir īpaši nepieciešamas mediatoriem un advokātiem, strādājot ar pārrobežu ģimenes lietām.

Pirmais un otrais seminārs (2 grupas katrā) norisinājās 2020.gada novembrī. Savukārt Psiholoģisko aspektu seminārs norisinājās 2021.gada jūlijā.


Mācību materiāli

Piedāvājam Jums iepazīties ar detalizētu mācību aprakstu LATVIEŠU VALODĀ


Acinām arī iepazīties ar semināra prezetnācijām un materiāliem:

Vispārīgie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās” (Seminārs I)
Norises laiks: 2020.gada 29 un 30.oktobris

PREZENTĀCIJA Dr.iur. DANA RONE, "Ievads starptautiskajās ģimenes tiesībās un mediācijas tiesībās"

PREZENTĀCIJA Dr.iur. DANA RONE, "Strīdu izšķiršanas veidi pārrobežu ģimenes konfliktos. Mediācijas izmantošana bērnu nolaupīšanas lietās"

PREZENTĀCIJA Dr.iur. DANA RONE, "Mediatoru un advokātu loma strīda risināšanas procesā"

GRUPU DARBS: Piruete

MEDIĀCIJAS PROCESA IZSPĒLE: Uzdevums

PAPILDU MATERIĀLS: Eiropas Tiesu Sistēmu Efektivitātes Komisijas (CEPEJ) vadlīnijas  rekomendāciju mediācijai ģimenes lietās un civillietās labākai ieviešanai

PAPILDU MATERIĀLS: TIESAS SPRIEDUMS (Inga Rinau, 2008.gada 11.jūlijā)

PAPILDU MATERIĀLS: TIESAS SPRIEDUMS (Joseba Andoni Aguirre Zarraga, 2010.gada 22.decembrī)

PAPILDU MATERIĀLS: LR AUGSTĀKĀS TIESAS LĒMUMS Lietā Nr. SKC-[D]/2017


“Padziļinātie tiesību un mediācijas jautājumi pārrobežu ģimenes lietās” (Seminārs II)
Norises laiks: 2020.gada 4.un 6. novembris

PREZENTĀCIJA Dr.iur. DANA RONE "Bērna tiesības uz ģimenes dzīvi"

PREZENTĀCIJA Dr.iur. DANA RONE "Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas prakse bērnu prettiesiskas aizvešanas un aizturēšanas lietās"

UZDEVUMS: Neitrālas pārfrazēšanas treniņš

UZDEVUMS: LAVA / SAVA un Renē Dekarta koordinātu sistēma plaknē

MEDIĀCIJAS PROCESA IZSPĒLE: Uzdevums

PAPILDU MATERIĀLS: Eiropas Cilvēktiesību Tiesas spriedums, LIETA „X pret LATVIJU”

PAPILDU MATERIĀLS: Tiesas spriedums Lietā C-491/10 PPU


“Psiholoģisko aspektu seminārs advokātiem un mediatoriem darbā ar pārrobežu ģimenes lietām” (Seminārs III)

Norises laiks: 2021.gada 7.un 12.jūlijs

PREZENTĀCIJA Mg.paed., Mg.sc.soc., Mg.phil. LELDE KĀPIŅA "Ģimenes jēdziens un atšķirīgās izpratnes"

PREZENTĀCIJA Mg.paed., Mg.sc.soc., Mg.phil. LELDE KĀPIŅA "Mediācija ar bērnu iesaistīsānu"

UZDEVUMS: Ģimenes lomu spēle

MĀCĪBU MATERIĀLS

   

    

Semināru koordiantore: Ivita Kīsnica ivita.kisnica@turiba.lv

Projekta akadēmiskā vadītāja: Dana Rone dana.rone@latnet.lv

Aicinām sekot līdzi informācijai arī projekta Facebook lapā: www.facebook.com/mediationnetwork