Labās prakses piemēru apkopojums

Eksperti no 4 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Austrijas un Itālijas – apkopo un gatavo Labās prakses piemēru apkopojumu, kas būs noderīgs mediatoriem un advokātiem, kas strādā ar pārrobežu ģimenes lietām.
Ir sagaidāms, ka šis apkopojums tiks publicēts un būs pieejams jau 2021.gada pavasarī.