Rekomendācijas advokātiem un mediatoriem

Projekta ietvaros eksperti no 4 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Austrijas un Itālijas – izstrādā vienotas rekomendācijas advokātiem un mediatoriem, kas strādā ar pārrobežu ģimenes lietām. Eksperti izstrādāja aptaujas anketu un aptaujāja gan mediatorus, gan advokātus visās 4 partnervalstīs. Notika padziļināta izpēte par mediācijas aktuālo problemātiku pārrobežu ģimenes lietās.
Šajā projekta posmā eksperti strādā pie vienotu rekomendāciju izveides un ir sagaidāms, ka rekomendācijas tiks publicētas jau 2021.gada pavasarī.