MOKOMIEJI VAIZDO ĮRAŠAI

Šiame puslapyje rasite 4 vaizdo įrašus, demonstruojančius mediacijos simuliacijas. Šie vaizdo įrašai gali būti naudojami mokymams, pasiruošimui mediacijoms ar savarankiškam studijų procesui. Lektoriai ir mokymų dalyviai klasėje gali analizuoti įvairias įrašuose pateikiamas situacijas ir mediatoriaus atliekamas funkcijas. Jei naudojate vaizdo įrašus savarankiškoms studijoms, galite pamatyti mediacijos procesą bei stebėti mediatoriaus darbą ir elgesį.

Vaizdo pateikiami anglų kalba su vertimu (subtitrais) į latvių, italų, vokiečių, lietuvių ir kitas kalbas.

Mediacijos baudžiamojoje byloje atvejis

"ŠOKIS ANT AUTOMOBILIO"


 

Atvejo santrauka:

Stephanie yra studentė, gyvenanti su mama ir broliu. Kovo 4 d. Stephanie su draugais linksminosi klube. Grįždama namo ji užlipo ant pirmojo jos kelyje pasitaikiusio automobilio stogo ir pradėjo šokti. Nulipdama nuo automobilio stogo, ji paslydo ir subraižė automobilį. Balandžio 3-osios dienos rytą policijos pareigūnai atvyko į Stephanie namus. Ji yra labai išsigandusi ir susigėdusi.

Šeimos ginčas

"NETEISĖTO VAIKO IŠVEŽIMO IR VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS NUSTATYMO GINČAS“
 

Atvejo santrauka:

Lietuvos pilietė Eglė ir Italijos pilietis Giovanni susituokė 2003 m. liepos 27 d. bei apsigyveno Bolonijoje (Italija). Jų dukra Lila gimė 2005 m. sausio 5 d. Tų pačių metų kovo mėn. sutuoktiniai pradėjo gyventi atskirai, Lila liko su mama. Būtent tada, remiantis nutartimi dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, Bolonijos teisme (Italija) buvo pradėta skyrybų byla. Giovanni nori, kad jo dukters globos klausimą spręstų Italijos teismas.

Komercinis ginčas

"NO NEED TO PAY LTD"
 

Atvejo santrauka:

“No need to pay Ltd.” yra gerai žinoma įmonė, veikianti mokesčių konsultavimo ir optimizavimo srityje. Ją 1992 m. įkūrė du akcininkai – p. Sharp ir p. Smith. Bendrovė klestėjo nuo pat savo veiklos pradžios, uždirbo daug pinigų ir turėjo daug klientų. Viskas klostėsi puikiai iki praėjusių metų. Akcininkai nustojo bendrauti ir nebegeba spręsti kasdienių įmonės problemų. Be to, įmonės teikiamų paslaugų kokybė nuolat blogėja. P. Smith mano, kad abiejų partnerių bendradarbiavimas yra nebeįmanomas, todėl nori nutraukti įmonės veiklą ir pasidalinti pelną.

Civilinis ginčas

"KAIMINYSTĖS MEDIACIJA"


 

Atvejo santrauka:

Sirų kilmės šeima C. gyvena savivaldybės bute. Jai nuolat kyla problemų su kaimyne ponia N., kuri yra austrė ir gyvena vienu aukštu žemiau. Ponia N. įvairiais būdais priekabiauja prie šeimos narių, pavyzdžiui, ji nuolat įžeidinėja poną C. laiptinėje ar namo rūsyje. Kartą ponia N. Jį užpuolė ir net ranka sudavė į veidą. Kai kiti žmonės, dažniausiai taip pat sirų kilmės, ateina aplankyti šeimos C., laiptinėje ponia N. jiems pasako, kad jiems yra draudžiama lankytis šiame name.