Gerosios praktikos rinkinys

Latvijos, Lietuvos, Austrijos ir Italijos ekspertai renka ir apibendrina gerąją kiekvienos projekto partnerės valstybės advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo šeimos ginčuose, turinčiuose tarptautinį elementą bylose, praktiką.

Planuojama dokumentą pristatyti visuomenei 2021 m. pavasarį.