Rekomendacijos advokatams ir mediatoriams

Latvijos, Lietuvos, Austrijos ir Italijos ekspertai rengia unifikuotas rekomendacijas advokatams ir mediatoriams, dirbantiems šeimos bylose, turinčiose tarptautinį elementą. Partneriai sukūrė klausimyną, apklausė praktikuojančius advokatus ir mediatorius visose keturiose projekte dalyvaujančiose valstybėse bei ištyrė aktualią teisinę ir mediacijos vykdymo bylose, turinčiose tarptautinį elementą, problematiką.

Šiuo metu ekspertai rengia rekomendacijas. Planuojama, kad dokumentas bus pristatytas visuomenei 2021 m. pavasarį.