Par projektu

2019. gada septembrī Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar partneriem Itālijas, Lietuvas un Austrijas uzsāka JUSTICE programmas projekta „Sadarbības veicināšana starp mediatoriem un juristiem” īstenošanu, kura ietvaros partneri izstrādā dažādus mācību materiālus, organizē apmācības profesionāļiem un ar šo aktivitāšu palīdzību veicina sadarbību starp mediatoriem un juristiem.

Projekta galvenais fokuss ir veicināt sadarbību starp jurisprudences jomas profesionāļiem – juristiem (advokātiem) un mediatoriem, lai tādejādi stimulētu veiksmīgākus risinājumus pārrobežu ģimenes lietās.

Aktivitātes

Projektu uzsākot tika veikts pētījums par mediatoru un advakoātu mācību vajadzībām un nepieciešamajām zināšanām pārrobežu ģimenes lietās. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiks strādātā apmācību progrmamma. Ar pētījuma rezultātiem varat iepazīties ŠEIT (informācija angļu valodā).

Šobrīd projekta ietvaros norisināsies mācības, kurās piedalīties aicināti gan juristi, gan mediatori. Tādejādi ceram veicināt savstarpējo sadarbību starp abam mērķgrupām, jo šāda sadarbība pārrobežu ģimenes lietās ir ļoti būtiska, īpaši ņemot vērā iesaistīto bērnu intereses.
Projekta partneri arī izstrādās dažādus mācību materiālus, kas noderēs profesionālajā pilnveidē kā vienai, tā otrai projekta mērķgrupai. Projekta ietvaros tiks veidotas vienotas rekomendācijas pārrobežu ģimenes lietās gan advokātiem, gan mediatoriem, tiks apkopoti labās prakses piemēri, izveidots tulkojums un subtitri 4 mācību video katras projekta dalībvalsts nacionālajā valodā. Tiks izstrādāti arī detalizēti mācību apraksti un metodoloģija un citi mācību materiāli, kas būs pieejami jebkuram šajā mājas lapā.
Apmācības norisināsies 2020. gada rudenī un 2021. gada pavasarī, savukārt ar projekta rezultātiem partneri visus interesentus iepazīstinās 2022. gada sākumā starptautiskā konferencē Rīgā un semināros Itālijā, Austrijā un Lietuvā.

Iesaistītā mērķgrupa
Projekta mērķgrupa ir advokāti un mediatori no visām 4 projekta valstīm, kas aktīvi strādā ar pārrobežu ģimenes lietām. Tiešie ieguvēji no projekta būs aptuveni 500 advokāti un 120 mediatori, kopā 620 profesionāļi.

Sagaidāmie rezultāti
Projekta virsmērķis ir sadarbības vecināšana advokātu un mediatoru vidū, kuri strādā ar pārrobežu ģimenes lietām. Lai to sasniegtu tiks veidotas specializētas mācības iesaistot abu grupu pārstāvjus un izstrādāti mācību atbalsta materiāli. Šie materiāli un apmācības cels mērķgrupas zināšanas un tādejādi veicinās labāku sadarbību.  

Projektā izstrādātie produkti
-    Semināru mācību materiāli: rekomendācijas advokātiem un mediatoriem un labās prakses piemēru apkopojums;
-    4 valodās pārtulkoti mediācijas mācību video;
-    Mācību programma juristiem un mediatoriem;
-    Mācību vizīte un ziņojums;
-    Nacionālie semināri Austrijā, Lietuvā un Itālijā;
-    Noslēguma konference Latvijā.

Projekta ieviešanas laiks: 30 mēneši (01.09.2019.-28.02.2022.)

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Justice programma (2014-2020).

Projekta numurs: 854024-CODEMAL-JUST-AG-2018/JUST-JTRA-EJTR-AG-2018.

PROJEKTA PARTNERU KONTAKTI